Wpływ kultury na sposób kupowania

Wpływ kultury na sposób kupowania

Przez wieki istnienia cywilizacji mogliśmy śledzić rozwój i późniejszy upadek wielu kultur. Oczywiście dla nas to tylko historia, jednak część z obrazów dawnych kultur, zawarta jest w pozostałych po nich nieruchomościach. Te miejsca, często są dzisiaj zabytkami, mieszczą się w nich najważniejsze urzędy, czy sądy, albo muzea. Czy możemy sobie wyobrazić, że kiedyś były to po prostu normalne domy mieszkańców miasta? Kultura faktycznie przez wieki kształtowała style budownictwa. W ten sposób mieliśmy erę stylu romańskiego, baroku, czy rokoko. Każdy z tych stylów, pozostawił swój ślad do dzisiaj. Jak jednak wygląda dzisiejsze podejście do nieruchomości? Jak nasza kultura wpływa na budownictwo? Polska nie każdą budowlą może się chwalić. W dzisiejszych czasach, ogromną część budownictwa mieszkalnego, tworzą proste w kształcie i doborze kolorów, bloki. Poszczególne domy, także nie wyróżniają się specjalnymi technikami wytwórczymi, nawet te najdziwniejsze dla nas, są całkiem proste. Tym, co jednak wyróżnia dzisiejsze budownictwo jest inspiracja szkłem i przezroczystością. Budowle użytkowe, ale niemieszkalne, takie jak centra handlowe, czy urzędy, albo uniwersytety, często wyróżniają się dziwnymi kształtami i przezroczystą, szklaną konstrukcją. Czy te budowle w przyszłości będą zabytkami? O tym się przekonamy.