Umowa z pośrednikiem

Umowa z pośrednikiem

Są ludzie, którzy wolą szukać mieszkania na własną rękę. Kiedy jednak czas lub umiejętności nie pozwalają na indywidualne poszukiwania, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty – pośrednika w obrocie nieruchomościami. Decydując się na pomoc pośrednika w sprzedaży lub kupnie mieszkania, pierwsze, o czym należy pamiętać, to podpisanie umowy pośrednictwa. Określa ona zakres czynności w obrocie nieruchomościami, i jest zawierana pomiędzy pośrednikiem a klientem. Musi mieć formę pisemną, w innym razie zostanie uznana za nieważną. W umowie określana jest między innymi prowizja, jaką pośrednik uzyska za swoje usługi, lub sposób ustalenia tego wynagrodzenia. Aby ustrzec się przed pośrednikami-oszustami (niestety fora internetowe pozwalają sądzić, że i tacy się zdarzają), pamiętajmy, że każdy z nich ma swój własny numer licencji zawodowej, który musi zostać wpisany w umowie pośrednictwa. Podpisując umowę, pośrednik zobowiązuje się do wykonania czynności mających na celu zawarcie umowy zbycia lub nabycia praw do konkretnej nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, najmu lub dzierżawy, lub zawarcia innej umowy związanej z prawem do nieruchomości. Klient natomiast, podpisując umowę, zobowiązuje się do uiszczenia odpowiedniej opłaty za świadczone przez pośrednika usługi.