Umowa wynajmu chroni nas prawnie

Umowa wynajmu chroni nas prawnie

Za każdym razem, kiedy wynajmujemy komuś jakąś nieruchomość lub jesteśmy najemcą powinniśmy pamiętać o umowie. Umowę wynajmu lokalu mieszkalnego, która jest umową cywilną, podpisują dwie strony zainteresowane. Wynajmujący i najemca. Umowa taka powinna posiadać zapisy dotyczące kaucji, wyznaczenie, ile będzie kosztował czynsz, w jakiej formie będzie wypłacany, a także do jakiego dnia miesiąca. W tego rodzaju kontrakcie powinno być opisane mieszkanie, wyszczególnione prawa i obowiązki stron, zapisy mówiące o rozwiązaniu umowy najmu i zwrotu przedmiotu najmu. Obowiązkowo musi być data i miejsce zawarcia porozumienia, a także dane obu stron, czyli wynajmującego i najemcy. Żeby nie było w późniejszym czasie niedomówień powinno się wpisać konkretne oczekiwania obu stron względem siebie nawzajem. To pozwala na ograniczenie, a czasem nawet i pozbycie się konfliktów. Oczywiście muszą znaleźć się podpisy zainteresowanych stron. Do umowy trzeba się bezwzględnie stosować. Wynajmujący i najemca, powinni znać swoje prawa i obowiązki, i przestrzegać ich. Niektórzy z wynajmujących nie chcąc płacić podatków przyjmują pod swój dach lokatorów nielegalnie, a najemcy często się na to godzą. Jest to jednak duży błąd szczególnie dla tego pierwszego. Przy nie płaceniu czynszu przez najemcę możemy zostać nie wysłuchani przez PRTB.