Umowa starannego działania

Umowa starannego działania

Jeżeli chcemy sprzedać nieruchomość, kupić, coś wynająć, wydzierżawić, zostać najemcą lub dzierżawcą, warto poszukać pomocy u profesjonalistów, czyli u licencjonowanych pracowników biura nieruchomościami. Każde pośrednictwo w obrocie nieruchomościami musi być ściśle powiązany kontraktem. Żadna umowa ustna nie ma ważności w tym przypadku. Leży to przede wszystkim w interesie pośrednika, ponieważ naraża się on, na nieprzyjemną odpowiedzialność zawodową. W umowie zawsze muszą być określone strony całego przedsięwzięcia. Pośrednik ma obowiązek wpisać swój numer licencji i umieścić oświadczenie, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody poniesione w związku z wykonywaniem przez niego działań. W umowie musi być sprecyzowane, co przedmiot umowy będzie robił, jakie czynności będą należały do jego obowiązków. Dokładniej, chodzi o to, że pośrednik w obrocie nieruchomościami ma doprowadzić do zrealizowania transakcji jakiej życzy sobie klient. Natomiast druga strona zobowiązuje się do wypłacenia wynagrodzenia. W tym wypadku musi być określona kwota lub, jaki procent od ceny, klient ma zamiar mu zapłacić. Ogólnie mówiąc cały ten kontrakt z pośrednikiem nazywany jest umową starannego działania. I to stwierdzenie, chyba bardzo dobitnie określa, o co w tym wszystkim, obu stronom, chodzi.