Skarby pod nieruchomościami

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, do osoby, która jest właścicielem danego terenu należy wszystko to, co znajduje się na jego powierzchni. Są to zatem drzewa, krzewy i wszelkie legalnie postawione budynki lub budowle. Właściciel danej nieruchomości nie jest jednak uprawiony do korzystania z tego co znajduje się pod jego nieruchomością. Chodzi tutaj przede wszystkim o różnego rodzaju znaleziska. Amatorów podziemnych skarbów w Polsce nie brakuje, gdyż podziemne znaleziska pobudzają wyobraźnię, zwłaszcza mając w pamięci popularne legendy o skarbach zakopanych w ziemi, przez wycofujące się wojska niemieckie, pod koniec drugiej wojny światowej. Ludzie przekopują więc często swoje nieruchomości, za pomocą wykrywaczy metali. Nie mają na ogół jednakże świadomości iż czynią to nielegalnie, niezgodnie z obowiązującym prawem. W Polsce zabronione jest bowiem poszukiwanie skarbów bez posiadania odpowiednich uprawnień archeologicznych. Tylko archeologowie posiadający odpowiednie zezwolenia, odpowiedni sprzęt i wykwalifikowaną ekipę badawczą, mogą podejmować się prac poszukiwawczych. Nawet jeśli znajdzie się przedmioty o różnej wartości i ich znalezienie zgłosi się odpowiednim organom, to wówczas także takiego poszukiwacza może spotkać kara finansowa. Z przepisów można więc wywnioskować, że jeśli znajdzie się coś wartościowego na swoim terenie to nie należy o tym nikogo informować.