Rozwój budownictwa deweloperskiego

Rozwój budownictwa deweloperskiego

Wraz z rozwojem gospodarczym kraju i postępującym powoli, ale nieustannie, wzrostem zamożności społeczeństwa, rosną też jego potrzeby i oczekiwania co do standardu życia. To co było w zupełności wystarczające jeszcze kilkanaście lat temu, jest obecnie nie do przyjęcia. Każdy człowiek stara się dążyć do zaspokojenia swoich potrzeb i wzoruje się w tych pragnieniach przeważnie patrząc na kraje bardziej zamożne, takie jak Niemcy, Francja, czy Włochy. A jedną z pierwszych, najważniejszych, ale też i najdroższych potrzeb każdego człowieka jest posiadanie własnego dachu nad głową. Każdy kiedyś chce opuścić dom rodzinny i zamieszkać na swoim. To sprawia, że rynek nieruchomości rozwija się bardzo dynamicznie, bo potrzeby w tym zakresie od zawsze były większe niż dostępność lokali. Szczególnie mocno rozwinął się rynek budownictwa deweloperskiego, bo kto tylko mógł i było go stać, chciał mieszkać w nowoczesnym budownictwie, z daleka od tzw. „wielkiej płyty”. Deweloperzy szybko zapełnili ten rynek i wybudowali mnóstwo osiedli we wszystkich większych i mniejszych miastach kraju. Niezależnie, czy była to stolica, czy Wrocław, czy Opole, standardy wykonania i lokalizacje były podobne. Różne są tylko ceny. Obecny kryzys istotnie wpłynął na rynek i sprawił, że ceny bardzo spadły, a deweloperzy zmuszeni są oferować mieszkania po obniżonych cenach.