Przepisy prawa budowlanego

W kontekście budowy nieruchomości mamy do czynienia z wieloma różnego typu przepisami, które muszą być bezwzględnie przestrzegane, a także egzekwowane. Co więcej istnieją specjalne podmioty dbające o to by dane przepisy były przestrzegane. Jakie mogą to być przepisy. Oprócz ogólnie przyjętych przepisów, które dotyczą w mniejszym lub też większym stopniu każdej dziedziny naszego życia istnieją również przepisy jasno i stanowczo odnoszące się właśnie do branży budowlanej i budowy wszelakiego rodzaju nieruchomości począwszy od nieruchomości mieszkalnych na nieruchomościach komercyjnych i użytkowych kończąc. Mowa tutaj o przepisach tak zwanego prawa budowlanego. Takowe przepisy jak sama nazwa wskazuje odnoszą się do budowy nieruchomości. Dotyczyć mogą zarówno tego jak budować bezpiecznie oraz tego jak budować by nie stwarzać problemów przy innego rodzaju inwestycjach. W kontekście tego prawa możemy znaleźć przepisy określające gdzie można budować określone budynki o określonym przeznaczeniu, a gdzie ich wznosić nie wolno. Idąc dalej ważne przepisy mogą dotyczyć samych kwestii związanych z wydaniem pozwolenia na budowę w danym miejscu czy też przekształcenia działek o innym przeznaczeniu na działki pod budowę określonych nieruchomości. Oczywiście na budowie nie obowiązuje tylko i wyłącznie prawo budowlane. Jak najbardziej znajdują tam zastosowanie przepisy prawa ogólnego.