Prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego

Prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego

Zarówno najemca jak i wynajmujący mają swoje prawa i obowiązki. Do podstawowych praw osoby, która korzysta z mieszkania jest przede wszystkim zapewniony spokój, prawo do podstawowych standardów w lokalu, a także do pewnego okresu wypowiedzenia w razie konieczności opuszczenia lokalu. Najważniejszymi obowiązkami, jakie posiada, to płacenie czynszu ustalonego z drugą stroną umowy, zameldowanie się i dbanie o mienie właściciela lokalu. Jeśli chodzi o wynajmującego, ma on prawo do kontrolowania własnego mieszkania za uprzednim powiadomieniu lokatora o wizycie i do otrzymywania regularnie pieniędzy za wynajem. Również ma prawo, do corocznej waloryzacji wysokości czynszu jednak musi powiadomić o tym lokatora z 28-dniowym uprzedzeniem. Obowiązkiem jego jest płacenie podatków, zapewnienie najemcy dobrych i spokojnych warunków mieszkaniowych. Każda ze stron musi się dostosowywać nie tylko do tego, co nakazuje prawo, ale również do tego, co ustalili między sobą podpisując umowę lub umawiając się słownie. Każda umowa między wynajmującym i najemcą jest pod ochroną prawa, a co za tym idzie, można z każdym niedostosowaniem się do kontraktu, można złożyć sprawę do specjalnej Komisji. Warto pamiętać, żeby przestrzegać swoich obowiązków i pilnować swoich praw. Dotyczy to obu stron zainteresowanych.