Pozostałości po opolskich zamkach

Pozostałości po opolskich zamkach

Mówiąc o nieruchomościach często mamy na myśli obiekty, które towarzyszą nam na każdym kroku. Takie, które są wpisane w aglomeracyjną infrastrukturę. Nie bierzemy jednak pod uwagę tego, że takim obiektem wolno stojącym jest też każdy kościół, pałac, czy zamek. Można wybrać tu niejedno miasto, które na swym terenie, lub w swoim niedalekim sąsiedztwie posiada taki warowny budynek. Jednym z tych miast jest Opole. W jego granicy znajdują się dwa zabytkowe zamki. Jednym z nich jest tak zwany Zamek Górny, a drugim Zamek Piastowski. Oba obiekty są pozostałościami po większych kompleksach zamkowych i pozostały po nich jedynie wieże, dlatego mówi się często o nieistniejących zamkach miasta. Jednak wieże te stoją nadal i są śladami historycznymi, oraz dowodem na istnienie na opolskich ziemiach zabudowań tego typu. Zamek Górny, a w zasadzie jego wieża, to obiekt pochodzący z XIV wieku. Natomiast obiekt piastowski wybudowano na początku XIII wieku. Co do wieży, która została ocalona, to ją wzniesiono nieco później, bo około roku 1300. Obie nieruchomości były spuścizną po panujących na tych ziemiach Piastach, jednak żadna z nich nie zachowała się po dziś dzień, ze względu na popadanie w ruinę, co z kolei groziło zawaleniem się budowli, dlatego też postanowiono je rozebrać, w obu przypadkach pozostawiając jedynie wieże.