Odrolnione grunty na działki budowlane

Odrolnione grunty na działki budowlane

Pojawiło się wiele działek do kupienia na wioskach. Pochodzą one głównie z terenów rolniczych i pół. Czyli ziemi, która została odrolniona. Oczywiście nie można takiej procederu dokonać na własną rękę. Wiąże się ona z planem zagospodarowania terenów gminy oraz z tym, z jakiej klasy ziemią mamy do czynienia. Jeżeli grunt jest wysokiej jakości i zapewnia dobre plony, to żadna gmina nie wyrazi zgody na jego odrolnienie. Z pewnością inaczej sytuacja ma się z gruntami, w których występuje ziemia niskiej klasy i uprawa roślin wiąże się z ponoszeniem strat. W takim wypadku rolnicy mogą wystąpić o możliwość jej odrolnienia. Oczywiście gmina posiada plan zagospodarowania i jeżeli te tereny są bliskie jej planowi zgadza się na tę procedurę. A zatem ziemia z działki rolniczej zostaje przekształcona w działkę budowlaną. Zanim jednak nabędzie się taką nieruchomość należy dokładnie sprawdzić czy jest to działka budowlana, czy siedliskowa. Wszystko wiąże się z prawną własnością oraz wysokość podatku. Warto dowiedzieć się również, czy nie są to tereny zalewowe, czy może takie, na których występuje częste wybicia i zalania ze strony wód gruntowych. Z pewnością wiele osób uniknęło by przykrości spowodowanych powodziami, gdyby posiadało wcześniej takie informacje. Niestety wiele działek powstaje na terenach, które niegdyś były terenami zalewowymi.