Obowiązek posiadania krzynki pocztowej

Właściciele nieruchomości jak wszyscy obywatele zamieszkujący dany kraj, mają swoje prawa jak też i obowiązki. Prawem właścicieli nieruchomości jest już samo posiadanie danego przybytku mieszkalnego, nie znaczy to jednak, że na swoim terenie można robić to, co się podoba. Każdy dom zajmuje miejską powierzchnię, z tego powodu właściciele nieruchomości są zobligowani do wykonywania na terenie swoich posesji różnych czynności oraz posiadania odpowiednich przedmiotów. Do takich obowiązków należy posiadanie skrzynki pocztowej. Każdy właściciel nieruchomości jest zobligowany przez obowiązujące w Polsce przepisy prawa to zainstalowania na terenie swojej posesji lub na ogrodzeniu ją otaczającym, skrzynki pocztowej, którą uprzednio należy nabyć. Władze miast i gmin oraz odpowiednie urzędy muszą mieć bowiem kontakt z obywatelem, gdyż czasami mają do niego ważny interes. Obowiązek posiadania skrzynki wprowadzono do polskiego porządku prawnego niedawno. Innym obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest posiadanie tabliczki z numerem domu, którą należy zawiesić w widocznym miejscu. Tabliczka ta musi mieć również podświetlenie, aby była widoczna także po zmroku. Właściciel nieruchomości nie może również blokować wjazdu na swój teren, co ma ułatwić pracę odpowiednim służbom oraz mieszkańcom okolicznych domów.