Niskie marże deweloperskie

Niskie marże deweloperskie

Badania przeprowadzone na grupie 10 deweloperów znajdujących się na Giełdzie Papierów Wartościowych jednoznacznie wskazują, iż w pierwszym kwartale roku 2013 średnia marża brutto na sprzedaży wynosiła średnio nieco ponad 15 procent. Warto tutaj zaznaczyć, iż przed rokiem wysokość tej marży rysowała się na poziomie 20,5 procent. Marża ta pokazuje rentowność sprzedanych produktów po odliczeniu twardych kosztów, do których zalicza się przede wszystkim zakup działki, materiałów, projektu oraz generalnego wykonawstwa. Co więcej, spadek tych marż jest przede wszystkim efektem spadkowej tendencji cen nowych mieszkań czy nieruchomości. Dodatkowo część spółek doliczała podczas tego okresu w wynik mieszkania, które były sprzedawane przy projektach realizowanych na ziemiach których zakup odbył się podczas hossy – a ich ceny były bardzo wysokie. Takie połączenie wraz ze spadającymi cenami samych mieszkań spowodowało znaczący spadek marż. Przykładową spółką podkreślającą tą tendencję jest Polnord, którego marża w ubiegłym kwartale wynosiła 13,1 procent, a teraz spadła do poziomu 9,2 procent. Do spadków w marży spółki przede wszystkim przyczyniły się inwestycje w Łodzi i Sopocie, które spowodowały ujemną marżę brutto. Jednak według analityków spadek marż ma zostać wyhamowany w drugiej połowie tego roku, z powodu malejącej liczby nowych inwestycji i kurczącej się oferty deweloperów.