Nieruchomości leśne a zwierzęta

Na gruncie polskiego prawa występuje kilka rodzajów nieruchomości. Mogą to być nieruchomości lokalowe, nieruchomości rolne lub gruntowe. Jednym z rodzajów nieruchomości są nieruchomości leśne. Nieruchomości leśne to lasy i użytki leśne, których powierzchnia mierzona jest w hektarach. Nieruchomości leśne używane są na ogół do prowadzenia różnego rodzaju działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza prowadzona w lasach może polegać na przykład na wycince drzew, które służą potem do produkcji papieru, a także do opalania mieszkań. Nieruchomości leśne mogą być również używane pod uprawę drzew owocowych, które używane są do zbierania z nich owoców i zjadania na własny użytek, albo również do sprzedaży tych owoców z dużym zyskiem. Na nieruchomościach leśnych zamieszkują różnego rodzaju zwierzęta, z którymi człowiek nie może robić tego co mu się podoba. Nie może polować na zwierzęta bez odpowiednich zezwoleń, gdyż jest to kłusownictwo, karane na gruncie polskiego prawa. Ponadto niektóre zwierzęta mają swoje okresy ochronne, w czasie których nie można na nie polować. Dotyczy to zwłaszcza zwierząt zagrożonych wyginięciem, lub mało popularnych gatunków. Zwierzęta mogą być również zagrożeniem dla człowieka, gdyż mogą bronić swoich terenów i wówczas atakować, jak na przykład jelenie lub łosie.