Nieruchomości a linie kolejowe

Jednym z rodzajów nieruchomości, a konkretnie podrodzajem nieruchomości są budowle. Budowle to obiekty budowlane nie będące budynkami ani obiektami małej architektury, nie zawierające fundamentów, ścian nośnych i zadaszenia. Jednym z tego typu obiektów budowlanych są linie kolejowe. Linie kolejowe wchodzą w skład infrastruktury kolejowej. Przeznaczone są dla kursujących po nich pociągów różnego typu, zarówno zwykłych jak i pospiesznych. Linie kolejowe stale są modernizowane, aby usprawnić używane od ich celu podróże. W skład linii kolejowych wchodzą głównie tory kolejowe, a więc metalowe szyny, po których poruszają się pociągi. Budynki zawiadowców kolejowych oraz perony i dworce są już bowiem budynkami, a nie budowlami. Problem współczesnej kolei są częste kradzieże infrastruktury kolejowej przez ludzi kradnących złom, tak zwanych złomiarzy. Łupem złodziei padają fragmenty torów kolejowych, fragmenty trakcji kolejowej, a niekiedy całe wagony, pozostawiane na bocznicy. Złodzieje nie zważają na to, że w skład infrastruktury kolejowej wchodzą elementy będące pod napięciem, których naruszenie może spowodować porażenie prądem w konsekwencji śmierć. Pilnowaniem budowli kolejowych zajmują się specjalnie wyszkoleni w tym celu strażnicy, tak zwani strażnicy ochrony kolei, którzy na bieżąco monitorują stan linii kolejowych.