Nieruchomości a księga wieczysta

Nieruchomości a księga wieczysta

Każda nieruchomość powinna posiadać swoją własną księgę wieczystą. Jest to ogólnie mówiąc zbiór informacji prawnych na temat danej nieruchomości. Praktycznie potrzebna jest przy różnego rodzaju transakcjach. Sprzedaży, kupnie, dziedziczeniu. Wtedy, kiedy nieruchomość zmienia swojego właściciela. Jeśli coś nie jest wyregulowane, zanim dokonamy wyżej wymienionych czynności, musimy dokonać wszystkim potrzebnych zmian, czyli doprowadzić do prawnego porządku. Każdy może przeczytać, co jest napisane w takiej księdze, przy obecności pracownika sądowego. Można również zmieniać zapisy, oczywiście sądownie poprzez założenie sprawy cywilnej. Księga wieczysta posiada kilka działów, w których jest opisane na przykład, gdzie dokładnie znajduje się dana nieruchomość, dane właściciela bądź także innych osób, które mają prawa, co do nieruchomości. Jest także dział, w którym znajdują się informacje na temat wszelkiego rodzaju ograniczeń w użytkowaniu bądź rozporządzaniu dobytkiem materialnym i dział, gdzie znajdziemy hipotekę, jeśli takowa istnieje i wszystko, co jest z nią związane. W naszym kraju obowiązuje nadal ustawa z lat osiemdziesiątych poprzedniego stulecia i chociaż przez wiele lat, księgi wieczyste, prowadzone były przez biura notarialne, na dzień dzisiejszy cała działalność z tym związana jest pod opieką sądów rejonowych.