Nieruchomości a cmentarze miejskie

Jednym z rodzajów nieruchomości będących budowlą, nie mającą fundamentów ani ścian nośnych i zadaszenia, są cmentarze. Cmentarze pełnią bardzo ważną rolę dla społeczeństwa, gdyż chowane są na ich ternach ciała osób zmarłych. Osoby zmarłe chowane są w specjalnie wykopanych w tym celu grobach, mających na ogół około dwa metry głębokości. Cmentarze ingerują więc w powierzchnię ziemi, lecz nie ingerują trwale. Groby mogą być bowiem usuwane. Za miejsce na cmentarzu dla zmarłej osoby, należy opłacić opłatę, zwaną prawem do grobu. Opłatę tego typu wnosi się raz na dwadzieścia lat. Jeśli po tym czasie opłata nie zostanie wniesiona ponownie, grób jest usuwany lub zajmuje go inna zmarła osoba. Cmentarze ogrodzone są zazwyczaj wysokimi murami lub płotami, aby ograniczyć działalność złodziei zakłócających spokój zmarłych osób. Te płoty i mury nie są jednak wkopane w ziemię. Nad działalnością i prawidłowym funkcjonowaniem cmentarzy czuwają wyznaczeni w tym celu zarządy cmentarzy. Cmentarze są budowlami miejskimi, nie można mieć w Polsce prywatnego cmentarza, gdyż jest to sprawa powszechna, dotykająca wszystkich. Ponadto umieszczenie w ziemi osób zmarłych musi odbywać się z należnym im szacunkiem i z zachowaniem odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i sanitarnych. Na terenach cmentarzy często sprzedaje się kwiaty, znicze, prowadzona jest także działalność kamieniarska.