Nieruchomości a akweny wodne

Zgodnie z obowiązującym aktualnie w Polsce prawem, właściciel nieruchomości ma prawo korzystać ze wszystkiego co znajduje się na powierzchni jego gruntów rolnych, leśnych lub budowlanych. Właściciel danej nieruchomości nie może jedynie dysponować na własny użytek tym, co znajduje się pod powierzchnią jego nieruchomości, a więc nie może szukać surowców energetycznych bez odpowiednich zezwoleń. Aby wybudować studnię na własnej działce także potrzeba odpowiednich zezwoleń. Skoro właściciel nieruchomości może korzystać ze wszystkiego co znajduje się na powierzchni jego terenu, to może zatem korzystać z wód i akwenów wodnych znajdujących się na terenie jego działki. Może zatem bez przeszkód łowić ryby, ze znajdujących się na jego terenie akwenów wodnych, chyba, że są to ryby zagrożone wyginięciem lub mało popularne gatunki, znajdujące się w okresie chronionym. Oprócz łowienia ryb, właściciel nieruchomości z wodami powierzchniowymi, może pływać po nich statkami i pontonami, kąpać się. Nie może jednak zanieczyszczać ich, gdyż wody przenikają do wnętrza ziemi, odparowują, mogą więc skazić innych mieszkańców. Wszystko zależy też od wielkości danego akwenu wodnego, gdyż mniejszych akwenów wodnych nie wykorzysta się do zbyt wielu celów, można jedynie stworzyć z nich staw lub oczka wodne, będące ozdobą działki.