Kupno mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej

Na pierwotnym rynku nieruchomości działają dwie grupy podmiotów, firmy deweloperskie i spółdzielnie mieszkaniowe. Jeżeli chodzi o zakup mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej, to zmieniły się nieco obowiązujące w tym segmencie przepisy. Trochę czasu zajęło wszystkim pomiotom gospodarczym tego rodzaju dostosowanie się do nowowprowadzonych przepisów. Obecnie, gdy zamierzamy zakupić mieszkanie przed rozpoczęciem procesu budowlanego musimy ze spółdzielnią mieszkaniową podpisać umowę na budowę lokalu mieszkalnego. Inne zasady obowiązują, gdy dochodzi do transakcji kupna gotowego lokalu mieszkalnego. Treść umowy pomiędzy klientem indywidualnym a spółdzielnią mieszkaniową powinna zawierać między innymi oszacowanie kosztu budowy lokalu, rodzaju nieruchomości, miejsca jej lokalizacji, oraz powierzchni w metrach kwadratowych. Każdy podmiot podpisujący musi wnieść określony wkład budowlany, w określonym terminie. Umowa między takim podmiotem, a spółdzielnią mieszkaniową powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa ta bardzo w niektórych aspektach przypomina umowę deweloperską, z tymże, do jej zawarcia potrzebne jest członkowstwo w spółdzielni mieszkaniowej. Do nas należy decyzja, czy w naszej bieżącej sytuacji zakup mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej będzie najlepszym rozwiązaniem.