Kanalizacja a zgoda mieszkańców

Każdy mieszkaniec miasta musi mieć dostęp do wody. Każdy musi również zaspokajać swoje potrzeby fizjologiczne, do czego służy między innymi właśnie woda. Właściciele i mieszkańcy danej nieruchomości mają kilka sposobów na pozbywanie się nieczystości i brudnej wody ze swojego domu. Jednym z nich jest szambo, które lokowane jest zazwyczaj obok posesji. Do szamba odpowiednimi kanałami odprowadzane są wszelkie nieczystości, a odpowiednie służby muszą raz na jakiś czas przyjechać i je zebrać, aby nie wydostały się one na zewnątrz. Szamba znajdują się głównie na terenach wiejskich. Inną, znacznie skuteczniejszą i lepszą opcją, z którą jest mniej problemów, jest doprowadzenie kanalizacji. Problem z kanalizacją polega na tym, że aby powstała muszą zgodzić się na nią czasem wszyscy mieszkańcy. Sprzeciw jednego, ale ważnego mieszkańca, który ma nieruchomość w ważnym dla budowy kanałów ściekowych miejscu, może storpedować cały plan. Niekiedy zdarza się jednak tak, że osoba która nie zgadza się na wybudowanie kanalizacji na swojej nieruchomości, jest po prostu pomijana, a reszta mieszkańców może korzystać z tego dobrodziejstwa. W przypadku kanalizacji nieczystości spływają do specjalnie wydrążonych w tym celu kanałów, gdzie płyną do oczyszczalni ścieków. Jest to więc rozwiązanie dużo lepsze niż w przypadku korzystania z szamba.