Jakie są wymagania jeśli chodzi o prowadzenie biura nieruchomości

Jakie są wymagania jeśli chodzi o prowadzenie biura nieruchomości

Biura nieruchomości w naszym kraju stają się coraz bardziej popularne. Żeby zająć się prowadzeniem takiego biura musimy posiadać licencję. Zdobywa się ją poprzez ukończoną praktykę oraz trzeba mieć wyższe wykształcenie i ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie nieruchomościami bądź samo wykształcenie wyższe zdobyte w zakresie gospodarki nieruchomościami. Otrzymamy licencję tylko, jako osoby fizyczne. Potem możemy samodzielnie prowadzić takie biuro lub zatrudnić się jako pracownik najemny. Istnieje możliwość prowadzenia tego rodzaju działalności gospodarczej, przez osobę bez licencji, ale w tym wypadku musi być zatrudniona osoba spełniająca wyżej wymienione wymogi. Osoba ta prowadzi cały nadzór nad wszelkimi działaniami i do niej należy odpowiedzialność zawodowa. Najważniejszymi celami zarządzania w biurze jest utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym oraz uzasadnione inwestowanie w nią. W niektórych przypadkach można zarządzać nieruchomościami również bez licencji. Np.: przez nas samych, kiedy jest to nasza własność lub przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej, po wcześniejszym wybraniu jego członków. Zarządzanie nieruchomościami nie jest łatwym zajęciem i wymaga szerokiej i dużej wiedzy na tematy finansowe, budownictwa, ubezpieczeń, itd. Jest jednak zajęciem ciekawym i dobrze opłacanym.