Grunty pod wysypiska śmieci

Każdy człowiek używa codziennie różnego rodzaju przedmioty, każdy spożywa także posiłki, gdyż musi to robić, aby w ogóle móc żyć. Każdy pokarm, jaki nabywany jest w sklepie, jest umieszczany w odpowiednim opakowaniu, aby nie ulec zepsuciu. Tego typu opakowania nie są człowiekowi je nabywającemu potrzebne, gdyż na ogól dany pokarm jest szybko zjadany. Takie opakowania zamieniają się więc w zbędne odpady, których należy się pozbywać. Właściciele nieruchomości są zobligowani do posiadania koszy na śmieci, na swoich nieruchomościach. Odpady i śmieci wywożone są następnie na wysypiska śmieci. Tereny pod wysypiska śmieci muszą znajdować się z dala od ludzkich zabudowań, z oczywistych względów. Nikt nie wyobraża sobie bowiem mieszkać obok góry odpadów, a poza tym sąsiedztwo śmieci stwarza też zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Odpady na wysypiskach są następnie w różny sposób likwidowane. Część z nich jest spalana, a część z nich trafia do recyklingu, a więc do ponownego wykorzystania, po odpowiednim przetworzeniu. Z odpadów po recyklingu wykonuje się różnego rodzaju rzecz, czasami nawet odzież wierzchnią. Recykling jest sposobem na zmniejszenie ilości odpadów, które są dużym problemem ludzkości. Spalanie ich także nie jest dobrym pomysłem, gdyż w ten sposób zanieczyszcza się powietrze i atmosferę, a więc zatruwa się ludzi.