Cechy osiedli grodzonych

W ostatnich latach dużą popularnością wśród klientów, a przez to i deweloperów cieszą się osiedla grodzone. Osiedla takie wyróżniają się, jak nazwa wskazuje – ogrodzeniem, które wyraźnie oddziela osiedlę od pozostałych części miasta. Przy bramie często znajduje się budka dozorcy, który kontroluje wjazdy i wyjazdy samochodów na parkingi osiedla, a także obserwuje wchodzących i wychodzących pieszych. Czy takie osiedla mają jednak same zalety? Wydaje się, że mieszkania takie są bezpieczniejsze od zwykłych, bowiem prócz bariery drzwi wejściowych, klatki i domofonu występuje również bariera w postaci bramy wjazdowej w osiedle i wspomnianego dozorcy. Co więcej, nieruchomości na takich osiedlach są kupowane najczęściej przez osoby zamożne, z dość dużym miesięcznym dochodem – wynika to z faktu, że mieszkania takie są wyraźniej droższe. Ta finansowa selekcja nabywców kształtuje nasze sąsiedztwo – w takim przypadku mamy statystycznie większe prawdopodobieństwo trafienia na bezproblemowych sąsiadów. Z drugiej jednak strony warto zaznaczyć wady takich osiedli. Niszczą one zwartą tkankę miejską, powodują powstanie pewnych wydzielonych, „lepszych” przestrzeni, co może źle wpływać na miejską społeczność. Z punktu widzenia jednostek w takim osiedlu żyje się lepiej, natomiast z punktu widzenia miasta osiedla grodzone to pewne problemy.