Wpływ kryzysu na sytuację rynkową

Wpływ kryzysu na sytuację rynkową

Każda gospodarka narodowa na świecie, która jest uznawana za wolnorynkową i jest w mniejszy lub większy sposób powiązana z innymi gospodarkami nie jest nigdy wolna od zagrożenia kryzysem. Nawet jeśli ona sama jest w dobrej kondycji, to światowe zawirowania gospodarcze mogą sprawić, że i dany kraj odczuje tego skutki, bo powiązania gospodarcze jakie ma z innymi krajami i państwami sprawiają, że np. ulegnie istotnemu zmniejszeniu wymiana handlowa, a tym samym spadną przychody wszystkich uczestniczących w niej przedsiębiorstw. To przełoży się na płace, zatrudnienie i koniunkturę już wewnątrz państwa. I na sytuacje w poszczególnych branżach. Rynek nieruchomości nie jest tu żadnym wyjątkiem i on także odczuwa wszystkie skutki zmian w świecie. Kryzys sprawia, że instytucje finansowe zaciskają pasa, bardziej uważnie przyglądają się wszystkim, którzy chcą zaciągnąć kredyty, żądają dodatkowych zabezpieczeń. To sprawia, że ludziom coraz trudniej kupować nowe mieszkania a deweloperom budować nowe obiekty i to niezależnie, czy jest to duże miasto, takie jak Wrocław, czy Łódź, czy mniejsze jak Opole czy Rzeszów. W każdym rejonie spadek jest odczuwalny, choć regionalne specyfiki mogą sprawić, że jest to odczuwalne w mniejszy, lub większy sposób. Ale nie jest praktycznie możliwe, aby odbywało się to bez jakichkolwiek skutków ubocznych.

[Głosów:1    Średnia:3/5]