Wielkie aglomeracje ośrodkiem pracy

Wielkie aglomeracje ośrodkiem pracy

Żyjąc w takim kraju jak Polska, w którym borykamy się z wieloma problemami, często stajemy w obliczu decyzji, których podjęcie będzie wpływało na całe nasze dalsze życie. Jedną z nich jest wybór miejsca zamieszkania. Ta decyzja nie wypływa tylko z naszych chęci, czy marzeń. Zwykle jest oparta na sytuacji ekonomicznej regionu i przede wszystkim naszej rodziny. Zwracamy też uwagę na dostęp do pracy. Myślą tym tokiem rozumowania, wiele osób, nawet tych, które szczerze nie lubią miasta, zdecydowało się na życie w aglomeracjach. Dlaczego tak jest? Ponieważ aglomeracje, chociażby Śląsk, choć także borykają się z wieloma problemami, mają jeszcze miejsca pracy i infrastrukturę, która pomaga w prowadzeniu tam życia nawet osobom bezrobotnym. Dostępność zajęcia zarobkowego, to główny powód, dla którego ludzie przenoszą się do miast. Poprzez ludzi, aglomeracje jeszcze bardziej się powiększają, tworząc ogromne skupiska ludzi, którym trzeb zapewnić możliwość godnego życia. Właśnie, dlatego na przykład na Śląsku powstał pomysł, zjednoczenia wszystkich pojedynczych miast, w jedno zwane Silesią. Choć ten pomysł nie podoba się mieszkańcom tych terenów, to jednak prowadziłby do zdobycia dodatkowych funduszy na rozwój tego regionu, a co za tym idzie poprawę sytuacji mieszkańców.

[Głosów:1    Średnia:4/5]