Prawa twojego sąsiada

Prawa twojego sąsiada

Dobry sąsiad to skarb. Zawsze pomoże, pożyczy szklankę cukru, popilnuje dziecka, wyprowadzi psa na spacer w czasie twojej nieobecności. Aby utrzymać dobre stosunki z sąsiadami, najlepiej zacząć samemu przestrzegać pewnych zasad, nie tylko moralnych, ale też ustalonych prawnie. Chodzi o prawo sąsiedzkie – zbiór norm określających uprawnienia i obowiązki właściciela nieruchomości w stosunkach sąsiedzkich. Według kodeksu cywilnego, właściciel nieruchomości nie może podejmować działań zakłócających korzystanie z budynków sąsiednich. Będąc sąsiadami przestrzegającymi prawa, nie wolno nam dokonywać robót ziemnych w sposób zagrażający innym nieruchomościom. Prawo sąsiedzkie określa również takie zagadnienia, jak własność… owoców. Jeśli drzewo owocowe lub krzew sąsiada znajduje się zaraz przy granicy z naszą działką, i owoce z tych drzew spadną na naszą posesję – właśnie staliśmy się pełnoprawnymi posiadaczami tych owoców, możemy się zajadać. Możemy także obciąć i zachować na własność gałęzie i owoce przechodzące z sąsiedniej posesji. Jednak to samo może zrobić nasz sąsiad – wejść na nasz grunt i obciąć wystające na naszą posesję gałęzie jego drzew. Natomiast jeżeli drzewa i krzewy rosną na samej granicy dwóch gruntów – stają się własnością wspólną i oboje sąsiedzi odpowiadają za ich utrzymanie.

[Głosów:1    Średnia:5/5]