szeroka oferta – plisy okienne

Cudzoziemiec nabywa nieruchomość

Cudzoziemiec nabywa nieruchomość

O tym, czy cudzoziemiec może nabyć nieruchomość w Polsce, decyduje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Takie zezwolenie ważne jest przez dwa lata i wydawane jest, kiedy wnioskujący o nie cudzoziemiec spełni pewne warunki. Przede wszystkim kupno nieruchomości nie może stanowić