Cudzoziemiec nabywa nieruchomość

Cudzoziemiec nabywa nieruchomość

O tym, czy cudzoziemiec może nabyć nieruchomość w Polsce, decyduje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Takie zezwolenie ważne jest przez dwa lata i wydawane jest, kiedy wnioskujący o nie cudzoziemiec spełni pewne warunki. Przede wszystkim kupno nieruchomości nie może stanowić zagrożenia bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, polityki społecznej i zdrowia publicznego. Starający się o nieruchomość cudzoziemiec musi wykazać, że jest w jakiś sposób jest związany z naszym krajem – czy to przez polskie korzenie, czy przez zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim, czy to przez prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski. Powinien mieć także zezwolenie na zamieszkanie w Polsce. Zezwolenie na nabycie nieruchomości określa nabywaną nieruchomość, jej nabywcę oraz sprzedającego. Może zawierać także spis warunków, które cudzoziemiec musi spełnić, aby mieć możliwość nabycia tej nieruchomości. Cudzoziemiec nie musi mieć zezwolenia, jeśli stara się o nabycie lokalu mieszkalnego/garażu, jeśli mieszka w Polsce od co najmniej pięciu lat, jeżeli jest małżonkiem obywatela polskiego mieszkającego od kilku lat w Polsce, i w kilku innych przypadkach. Należy pamiętać, że nabycie przez cudzoziemca nieruchomości bez uprzedniego zdobycia zezwolenia Ministra, jest nieważne.

[Głosów:1    Średnia:5/5]